Our story

The heart of FlowRisen

Intro
FlowRisen is gestart vanuit een verlangen van God die Ruben Koek en Jacques Koek (Vader en Zoon) ervoeren om interkerkelijk mensen bij elkaar te brengen om God te aanbidden en Zijn liefde uit te dragen. Om ons heen en vanuit kerken zagen we het volgende:

 1. Een verlangen van Christenen om Gods liefde samen uit te dragen zonder beperkingen van kerkmuren.
 2. Een verlangen van Christenen om van elkaar te leren om de boodschap van Jezus effectief uit te dragen. 
 3. Een verlangen van Christenen om handvatten te krijgen om effectief te evangeliseren.
 4. Een verlangen van Christenen om niet-gelovige mensen die geïnteresseerd zijn in het evangelie te verbinden met een platform die hen op toegankelijke wijze inspireert en verder kennis laat maken met het evangelie en Jezus. 
 5. Het verlangen van niet-gelovige mensen die geïnteresseerd zijn in het evangelie en Christenen die geen kerk hebben om verbonden te raken met een kerk in de buurt die ook echt bij hen past en waar ze geestelijk voedsel krijgen om echt stappen vooruit te maken met God.

De naam FlowRisen
Vervolgens is de naam FlowRisen naar voren gekomen, welke staat voor: Samen met God meestromen (lees: mee-flowen) naar plekken in de wereld om eenmaal daar aangekomen de boodschap van Jezus intentioneel uit te dragen. We zien een leger van Christenen voor ons die:

 1. Zich niet schamen om het evangelie.
 2. Weten wie ze zijn en aan welke missie ze deelnemen.
 3. Goed uitgerust zijn om mensen te bereiken met het evangelie maar ook om bolwerken van de duisternis af te breken zodat mensen echt in vrijheid komen.

God roept zijn leger in de frontlinie op
We geloven dat God tegen iedere Christen wil zeggen: 

‘Sta op en schitter. Ik heb je aangesteld om een soldaat te zijn van mijn koninkrijk. Om mijn koninkrijk te demonstreren onder de mensen opdat ook zij mij zullen kennen van hart-tot-hart. Je bent wedergeboren om vanuit mijn genade een licht te zijn om mensen om je heen die mij nog niet kennen te wijzen op mij’.

Negatieve associaties omtrent evangeliseren elimineren
We hebben verder ervaren dat evangeliseren door de jaren heen voor een grote groep Christenen bepaalde ‘negatieve’ associaties heeft opgeroepen zoals:

‘Ik ben introvert dus mensen om mij heen over Jezus vertellen of mensen op Jezus wijzen is niets voor mij…’

‘Wanneer je zelf gelooft in Jezus en wat Hij voor je gedaan heeft en je hier naar leeft, dan is het prima…’ 

‘Ik voel me beschaamd als mensen me bespotten als ik over Jezus vertel, dit kan niet Gods  bedoeling zijn…’

‘Ik vind het naar om te zien hoe mijn mede-christenen evangeliseren, dus ik zie het niet zo zitten met evangeliseren…’

Wij geloven dat deze associaties doorbroken mogen worden. Wij geloven namelijk dat evangeliseren:

 • Leuk, vervullend, leerzaam en krachtig is wanneer je dit in afhankelijkheid van God doet en op de manier waar God je voor roept. Je ziet Gods werk namelijk gebeuren.
 • Een teken is van gehoorzaamheid en liefde naar God toe.
 • Zowel voor extroverte als introverte Christenen mogelijk is gezien de vele manieren van evangelisatie die mogelijk zijn.
 • Alleen voor beschaming zorgt wanneer we het doen vanuit onszelf en voor onze eigen eer, in plaats van vanuit Gods geest en voor God.
 • Ons zalig maakt voor God en ons vreugde geeft wanneer we in afhankelijkheid van Hem uitstappen.

Interkerkelijk evangeliseren
In de praktijk hebben we zeer positieve dingen gezien van interkerkelijke evangeliseren. We hebben gezien en ervaren dat wanneer Christenen uit verschillende denominaties bij elkaar komen om simpelweg Jezus uit te dragen dat hier kracht van uit gaat. Ten eerste omdat Christenen uit hun eigen bubbel stappen wat voor een bepaalde openheid zorgt om van elkaar te leren als het gaat om het uitdragen van het evangelie. En ten tweede omdat Christenen niet meer bezig zijn met hun eigen kerkelijke tradities maar op wat hen samen verbindt: Jezus. En uiteraard is het natuurlijk het meest effectief om volledig gefocust te zijn op Jezus wanneer je zijn boodschap gaat uitdragen op een manier waar Hij je voor roept. 

Kerken ondersteunen
Daarnaast zien we over het algemeen dat er bij veel kerken nog behoefte is om toegerust en geactiveerd te worden om te evangeliseren. De oogst is namelijk constant groot maar de arbeiders zijn er weinig. Voor de groei van de kerk (lees: Gods huis) is het bovendien van belang dat mensen worden toegevoegd aan het huis. Daarom willen wij graag de mensen in de kerk helpen met bijbelse handvatten om met kracht het evangelie in hun omgeving te verspreiden zodat uiteindelijk veel zielen gered en gediscipeld kunnen worden. Hierbij gaat het er niet per definitie om dat mensen meedoen met een evangelisatie event maar gaat het er hoofdzakelijk om dat mensen worden klaargestoomd om het evangelie effectief uit te dragen in hun dagelijks leven. 

Vele troepen maar 1 leger
Verder hebben wij ervaren dat er veel aparte evangelisatiegroepen al zijn in Nederland die hun eigen evangelisatiestijl hebben. Iedere groep heeft een eigen karakter en kleurtje wat natuurlijk goed is. Ons verlangen daarbij is wel dat de verschillende groepen nog meer samen gaan opereren als 1 leger. Daarom willen we ook als FlowRisen evangelisatiegroepen over heel Nederland op verschillende manieren met elkaar verbinden om daadkrachtiger de boodschap van het evangelie van Jezus uit te dragen in Nederland. Denk hierbij aan het verbinding in de vorm van events en/of bijeenkomsten om elkaar te ondersteunen, van elkaar leren en bovendien samen veel mensen bij Jezus te brengen. 

Bouwen met een visie voor Gods leger
Het allesomvattende verlangen van FlowRisen is kortweg om te bouwen aan een leger van God die vrijmoedig, krachtig en schaamteloos het evangelie deelt en toepast om zielen te winnen voor het koninkrijk van God. De strategie daarbij bestaat uit drie kernpijlers.

1.We geloven dat we als FlowRisen de troepen die al het leger vormen (de front-linie) van God dichter bij elkaar mogen brengen.

2.We geloven dat we als FlowRisen de troepen die langs de zijlijn staan (ofwel: Christenen die nog niet evangeliseren maar wel bereid zijn te evangeliseren) mogen toerusten en activeren met Bijbelse handvatten en het vuur van de Heilige Geest.

3.We geloven dat we als FlowRisen de troepen die nog regelmatig tegen obstakels aanlopen (ofwel: Christenen die al evangeliseren maar weinig vrucht zien) Bijbelse voeding en praktische hulp mogen geven om door bolwerken heen te breken.

Om ons verhaal af te sluiten tref je hieronder nog een prachtige quote van Robert Coleman die de essentie van evangelisatie aangeeft. 

en_USEnglish

Pin It on Pinterest

Share This
FlowRisen

FlowRisen

Live life to the full with Christ.

I will be back soon

FlowRisen
Hi! Welkom op de website van flowrisen. Wil je contact met ons opnemen per chat, stuur ons dan een berichtje via facebook. Je gaat direct naar onze facebook pagina via de onderstaande knop.
Messenger