Visie

Onze visie is kortweg: Zoveel mogelijk jongeren en jongvolwassenen betrekken bij het evangelie door hen kennis te laten maken met Jezus. Daarnaast willen we jongeren en jongvolwassenen activeren om meer te evangeliseren met behulp van de unieke gaven en talenten die God aan een ieder heeft geschonken.

Jongeren en jongvolwassenen willen we ondersteunen door:

  •  Samen op zoek te gaan naar persoonlijke gaven en talenten;
  •  Jongeren en jongvolwassenen stabiliteit te bieden door ze te wijzen op de waarheid van God over elke situatie of moeite in hun leven;
  • Vragen van jongeren en jongvolwassenen te beantwoorden over het geloof;
  • Samen met jongeren en jongvolwassenen te bidden;
  • Er voor jongeren en jongvolwassenen te zijn op een vast tijdstip en vaste plaats;
  • Het zelf organiseren of verwijzen naar verschillende christelijke activiteiten in Nederland en later ook in Europa (denk aan seminars, voorlichting, evangelisatie, coaching).

We hebben ervaren dat FlowRisen Ministries mag bijdragen aan:

  • Geestelijk herstel in Nederland en Europa;
  • Het uitdragen van het koninkrijk van Jezus;
  • Het wijzen van jongeren en jongvolwassenen op Jezus;
  • Het activeren van jongeren en jongvolwassenen om te wandelen in de autoriteit van Jezus.

Voor in de toekomst hebben wij het verlangen om Jezus ook meer bekend te maken in Europa. Daarnaast zien we het voor ons dat FlowRisen Ministries mag bijdragen aan het verbinden van jongeren en jongvolwassenen in Christus door heel Europa. Bovendien vinden we het belangrijk om te blijven luisteren naar God wat hij verder met FlowRisen Ministries wil gaan doen. We willen ten alle tijde bereid en beschikbaar zijn voor wat God wil doen met de organisatie ‘FlowRisen Ministries’ afgekort ‘FlowRisen’.