Verslaggeving activiteiten

FlowRisen Ministries organiseert maandelijks diverse activiteiten voor jongeren.
De activiteiten zijn afgestemd op jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud. 
Naast dat de activiteiten dienen voor de geestelijke opbouw van jongeren wordt er ook tijd besteed aan onderlinge contacten. Het doel van alle bijeenkomsten en activiteiten is dat jongeren Jezus (beter) leren kennen en leren uitstappen om Hem bekend te maken. De bijbel (Gods woord) zal daarom ook een belangrijke rol spelen om jongeren te ondersteunen in hun geloofsontwikkeling. 

Maandelijks wordt er een keer per maand een aanbiddingsavond (worship night) georganiseerd waarbij zoveel mogelijk jongeren worden uitgenodigd om samen Jezus te aanbidden. Daarnaast is er bij de aanbiddingsavond ruimte voor gezelligheid, relaxen met elkaar, en wat eten en drinken.

Op de tweede plaats wordt er een keer per maand een ontdekkingsgroep voor jongeren georganiseerd. Hierin is er ruimte voor jongeren om samen te praten over het geloof, nieuwe dingen te ontdekken uit de bijbel, en om samen te bidden voor openbaringen van God. Op deze manier staat de ontdekkingsgroep voor een stukje verdieping in het geloof. De ontdekkingsgroep zal worden geleid onder een centraal thema, waaronder verschillende geloofsonderwerpen aan bod komen, en er ruimte is voor vragen die jongeren hebben over bepaalde zaken.

Op de derde plaats zullen we evangelisatie acties gaan houden op straat waaronder jongeren de mogelijkheid krijgen om te leren vertellen over Jezus, te bidden voor mensen, en uit te stappen in geestelijke autoriteit. Hoewel de straat geen blauwdruk is voor uitstappen in geloof geloven we wel dat het een zeer verrijkende vorm is voor jongeren (die er aan toe zijn) om eens uit te stappen voor deze ervaring. Uiteraard is een stuk begeleiding, toezicht, en evaluatie hierbij belangrijk.

Maandprogramma
1 x per maand: Discovery Group (een gebeds- en verdiepingsgroep) op donderdag avond.

1 x per maand: FlowRisen Worship Night (aanbiddingsavond) op zaterdag avond.
1 x per maand: FlowRisen Action Force (evangelisatie actie) op zaterdag middag.

*Voorafgaand aan de evangelisatie acties zal een stuk voorlichting plaatsvinden over evangeliseren zelf.

De data worden via de site onder “overzicht activiteiten” bekend gemaakt en via de facebook pagina van FlowRisen kunnen jongeren meer informatie vinden over de events en zich aanmelden.

Toekomst
We starten met deze drie soorten activiteiten: ontdekken, aanbidding, en evangelisatie.
Deze activiteiten zullen in de toekomst worden ondersteund door meer activiteiten wanneer daar de capaciteit voor is. Denk hierbij aan activiteiten als extra (ondersteunende) seminars, treasure hunting en meer.

Locatie
De meeste bijeenkomsten en activiteiten vinden in eerste instantie plaats in de hooiberg, te Gagelweg 4, in Wilnis.Voor evangelisatie acties maken we gebruik van een gebouw die tot onze beschikking is in de plaats waar er wordt geevangeliseerd. De adresgegevens van het gebouw waar we zullen verzamelen voor de evangelisatie actie worden uiterlijk 2 weken van tevoren bekend gemaakt.