Build to serve - Christelijke jongeren activeren en mobiliseren met passie

BuildToServe gelooft dat christenen geroepen zijn om Jezus met hun unieke gaven en talenten te dienen. Daarom brengt BuildToServe christenen in beweging om hun roeping in God te vinden en na te jagen. BuildToServe richt zich op het activeren en mobiliseren van christelijke jongeren. BuildToServe is opgericht door Matthias van Asperen.

Matthias zet zich in voor het welzijn van Christelijke jongeren..

Tijdens enkele missiereizen in het buitenland raakte God het hart aan van Matthias. Tijdens
vele ontmoetingen met jongeren uit verschillende culturen, ontdekte Matthias zijn passie
om zijn geloofsleven met deze doelgroep te delen. Via voetbaltrainingen, Bijbelstudies en
persoonlijke gesprekken merkte hij dat het ́connecten ́ met deze doelgroep als vanzelf ging.
In gebed werd Matthias bevestigd en werd het hem duidelijk dat God hem geroepen heeft
om zijn talenten en ervaringen in te zetten om jongeren bij Jezus te brengen. Sinds 2020
werkt Matthias voor Heart & Arrows. Heart & Arrows is een pionierende katalysator voor
zendingsversterkende geloofsinitiatieven. Heart & Arrows richt zich op de activatie en
mobilisatie van christelijke scholieren, studenten en young professionals met als doel dat zij
samenwerken om Gods Liefde naar elke stam, taal en natie te brengen. Binnen Heart &
Arrows werkt Matthias als creatieve content-director, beheert en onderhoud hij de social
media kanalen en de website van Heart & Arrows en is hij onderdeel van het Gebed en
Mobilisatie-team van Heart & Arrows.

De visie:
BuildToServe verlangt naar een wereld waarin christelijke jongeren:
• God in hun dagelijks leven te betrekken en elkaar versterken om Jezus te volgen.
• Hun persoonlijke levens volledig aan God geven (hun tijd, hobby’s, werk en financiën)
• Hun unieke gaven en talenten ontdekken en inzetten om Jezus te dienen.
• De dromen van God in hun hart gaan najagen en gaan realiseren.
• Elkaar versterken en opbouwen door vanuit geloof te leven en te handelen.

De Missie:
BuildToServe bestaat om christenen te activeren in hun geloofsleven zodat zij met passie
voor Jezus, dienstbaar kunnen zijn aan hun Koning.
BuildToServe verwezenlijkt haar missie via de volgende praktische werkzaamheden:
• BuildToServe daagt jongeren uit om in het dagelijks leven met God te wandelen
o Door persoonlijke interactie en gesprekken met jongeren en door creatieve
uitingen op sociale media, het produceren en verspreiden van inspirerende
online content door o.a. motiverende levensverhalen en getuigenissen.
• BuildToServe geeft jongeren een breder perspectief over de vele mogelijkheden die
er zijn om Jezus met persoonlijke gaven en talenten te dienen.
o Door samen te gaan ontdekken hoe gaaf het is om je leven volkomen aan God
te geven en Hem met je eigen persoonlijke passies en verlangens te dienen.
• BuildToServe helpt jongeren om in contact te komen met Jezus door het verspreiden
van de Christelijke Boodschap. 
o Door online & offline creativiteit en door middel van foto, video en social-media marketing.
• BuildToServe traint jongeren en rust hen toe om vanuit verbinding met God en met mensen te leven.
o Door gebedstrainingen en aanbiddingsamenkomsten.
o Door Gods hart te delen en bewust te maken van zowel de geestelijke als de
materialistische nood in de wereld.

Het zou fantastisch zijn als jij samen met mij een verschil wil maken!
Dit kan door partner te worden van mijn missie. Hiervoor kan je het onderstaande formulier invullen.  
Als je graag op de hoogte wil blijven van wat ik precies doe, of als je vragen/suggesties voor mij hebt,
stuur dan ook gerust een mail naar [email protected]

Groetjes,

Matthias 

 

 

 

Ondersteun Build to serveStichting FlowRisen Ministries heeft een ANBI status wat betekent dat giften voor ‘Buildtoserve’ fiscaal aftrekbaar zijn.

Bezoek ons

Binnenkort weer een event!

Geloofsgroepen:

do 21

Seeking God – Geloofsgroep Wilnis

21 januari - 19:30 - 21:30

Seeking God:

do 21

Seeking God – Geloofsgroep Wilnis

21 januari - 19:30 - 21:30

Overige evenementen:

wpChatIcon
Translate

Pin It on Pinterest

Share This