Doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen
De doelgroep van FlowRisen Ministries is voornamelijk gefocust op jongeren en jongvolwassenen (15-25 jaar). FlowRisen Ministries wil al zijn middelen gebruiken om hen (weer) actief bij het geloof in Jezus Christus te betrekken.

Geloof en de kerk
Vaak blijkt dat jongeren en jongvolwassenen niet geboeid worden door de kerk of dat ze uit gewoonte naar de kerk gaan. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag:

  • Informatie uit de Bijbel wordt niet voldoende begrijpelijk dan wel inspirerend overgebracht richting jongeren en jongvolwassenen;
  • Er is weinig aandacht binnen de kerk voor de positie van jongeren en de behoeften van jongeren en jongvolwassenen;

Jongeren en jongvolwassenen worden getrokken door de wereld.

Dergelijke redenen zorgen ervoor dat jongeren en jongvolwassenen bevrediging uit de wereld prefereren boven de waarheid van Jezus. FlowRisen Ministries wil zich graag inzetten om hen te wijzen op een boeiend, avontuurlijk, krachtig, noodzakelijk, waarlijk en levend geloof in Jezus Christus.

FlowRisen Ministries wil zich focussen op verschillende jongeren en jongvolwassen:

1. Jongeren & Jongvolwassenen die verdere stappen in het geloof willen zetten maar beperkt worden door hun eigen omgeving:
FlowRisen Ministries zal als een interkerkelijk platform dienen wat toegankelijk is voor iedereen. Hierbij wordt gestreefd naar het bieden van voeding voor deze groep enthousiaste jongeren en jongvolwassenen die een gebrek aan geestelijke voeding hebben. Een deel van de geestelijke voeding zal vanuit de organisatie FlowRisen Ministries worden verstrekt en een ander deel in samenwerking met partners en/of kerken.

2. Jongeren & Jongvolwassenen die wel van het geloof gehoord hebben maar afstand hebben genomen van het geloof omdat het geen toegevoegde waarde voor hen was:
Religieuze opvattingen spelen hierbij vaak een grote rol die Jongvolwassenen/volwassenen vanuit de kerk krijgen overgedragen. Jongvolwassenen/volwassenen krijgen hierbij het gevoel of het idee dat ze van alles moeten, terwijl er weinig nadruk is op een relatie met Jezus Christus. Deze Jongvolwassenen/volwassenen hebben op basis van negatieve ervaringen met de kerk ervoor gekozen om niet langer met het geloof verder te gaan.

3. Jongeren & Jongvolwassenen die nog nooit echt van het geloof hebben gehoord en daarom nooit het nut van het geloof hebben ingezien:
Hierbij gaat het om Jongvolwassenen/volwassenen die van huis uit het geloof niet hebben meegekregen. Vervolgens komen zij in een seculiere wereld terecht waarin weinig aandacht is voor een relatie met Jezus Christus.