Waarom evangeliseren?

Lees hieronder meer over het belang van evangeliseren

Wat zegt het woord van God?


Dat God verlangens voor ieder mens heeft, namelijk..

Dat niemand zijn Ziel verloren gaat, maar behouden blijft tot in eeuwigheid (John 3:16).

Dat mensen gered zullen worden van hun zonden en geen slaaf meer zijn van mensen door het kennen van Jezus Christus
(John 4:12; Rom 6:14; Galaten 5:13; 1 Cor 7:23).

En dat mensen vervolgens zullen leven vanuit Gods genade [geen dode werken] en werkelijk vrijheid kunnen ervaren (Joh 8:36; Rom 5:21)

God wil deze verlangens in ons plaatsen zodat we passie en vuur in ons ervaren om uit te reiken naar mensen om ons heen die God nog niet kennen.


Evangelisatie is in deze context van belang omdat…

Mensen het goede nieuws moeten horen om te kunnen geloven (Rom 10:14)

God heeft verder nog meer redenen waarom Hij evangeliseren relevant vindt..

Wanneer iemand wordt gered geeft het Hem en het lichaam van Christus vreugde (Lukas 15:7)
Zodat hij vereerd wordt wanneer Wij Hem vereren (2 Korinthe 5:20)
Zodat wij in ons lijden [door wat mensen ons aandoen] gelukkig kunnen zijn (1 Petrus 4:12-16)
De oogst is groot maar de arbeiders weinig (Mattheus 9:37-38)

Dat God ons de opdracht geeft om uit te reiken naar mensen om ons heen..

Ga de wereld in en predik [verkondig] het evangelie (Mark 16:15)
Ga de wereld in en maak discipelen (Mattheus 28:19)
Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets (Mattheüs 10:8).
Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen (Mattheüs 5:15)

Enthousiast geworden?

Klik dan op de knop hieronder en bekijk onze evangelisatie events.
We kijken er naar uit om samen met jou Jezus en Zijn koninkrijk uit te dragen!