Genezing is een veelbesproken onderwerp wereldwijd. Niet alleen onder Christenen maar ook onder andere groeperingen in de maatschappij hebben mensen te maken met ziekten en kwalen en daarom komt het begrip genezing om de hoek kijken.

Laten we eerst het begrip genezing even bespreken..

Het begrip genezing is een breed begrip. Genezing kan worden opgevat als “herstel” naar “gezonde” of “oorspronkelijke” staat. Hierbij spreek ik niet over het bestrijden van symptomen maar het elimineren van de “oorzaak” van de ziekte of kwaal. Genezing is veelal te beschouwen als een “proces” waarin herstel plaatsvind. Genezing kan fysiek (lichamelijk), emotioneel (emotionele belemmeringen), mentaal (gedachten en denken), en geestelijk (ziel) van aard zijn. Genezing is in veel gevallen te bevorderen en/of te controleren door dingen die je zelf kan doen of gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van geneesmiddelen, het toepassen van bewezen therapieën, en het wijzigen van eetgewoonten. Genezing is in veel andere gevallen helaas niet of nauwelijks te bevorderen en/of te controleren door dingen die je zelf kan doen of gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde agressieve vormen van kanker (fysiek), MS (fysiek), ALS (fysiek), ernstige psychiatrische stoornissen (mentaal), of ernstige vormen van seksueel misbruik (fysiek/mentaal).

Nu we een iets concreter beeld hebben van het begrip genezing kunnen we het begrip genezing verbinden met God. Dit kunnen we doen op basis van een aantal vragen die aan de orde van de dag staan en waarvan er vast wel eens een aantal door je gedachten zijn gesprongen.

Vraag 1: Wat is Gods rol bij het genezen van mensen?

God heeft ieder mens op het oog als liefdevolle Vader. Hij wil dat het goed gaat met iedereen. Het doet Hem pijn als mensen te kampen hebben met ziekten of kwalen. Daarom mogen we veronderstellen dat God een actieve rol wil uitoefenen als het gaat om het uitwerken van genezing. Hierbij gaat het zowel om zichtbare (lichamelijke) als niet zichtbare genezing (mentaal/geestelijk). Gods verlangen voor ons is dat we ons niet belemmert voelen door ziekten of kwalen.

Belangrijk om te beseffen is dat God, dokters, en geneesmiddelen complementair zijn aan elkaar: God gebruikt dokters en medicatie om mensen te genezen. Hij gebruikt kortweg dat wat beschikbaar is ten goede voor ons. Wat mooi is is dat God nog een stap verder kan gaan dan wetenschap of aardse bronnen. Bij God is namelijk het onmogelijke mogelijk. Praktisch gezien betekent dit dat God naast aardse bronnen (medicatie, dokters bijv.) ook toegang heeft tot hemelse bronnen die Hem in staat stellen om mensen te genezen.

Vraag 2: Hoe geneest God?
De manier waarop God geneest is niet in een box te stoppen. Het is niet een standaard formule die je toepast. De genezing van God is niet volledig in beheer van mensen (wel of niet gelovig). God brengt genezing op een manier die wij niet kunnen beseffen. God realiseert steeds unieke genezingen op zijn manier. God wil voor het vrijzetten van genezing wel graag samenwerken met mensen. Dat wil zeggen dat Hij onze gebeden en hartsverlangens aanhoort en hierop reageert. Zo mogen wij genezing uitspreken over mensen in Jezus naam en daarbij in geloof verwachten dat God genezing zal uitwerken. Ook mogen wij met onze hartsverlangens vasthouden aan Gods verlangen voor ons als het gaat om genezing. Gods verlangen voor ons is dat we volledige genezing (“herstel”) zullen ontvangen. Hier mogen we dus aan vasthouden ofwel op afgestemd zijn, ondanks dat onze eigen situatie misschien niet helemaal aansluit op de realiteit van volledige genezing.

We kunnen verder veronderstellen dat een positieve houding, een positieve verwachting, en een groot geloof (zowel van de bidder als de ontvanger) van mensen in (genezing door) Jezus een voedingsbodem (lees niet: voorwaarden) bieden voor God om genezing uit te werken.

Vraag 3: Wat is Gods doel met genezing?
Gods hoofddoel met genezing is niet het herstel van de specifieke ziekte of kwaal. Het hoofddoel van genezing voor mensen die Jezus niet kennen is het leren kennen van Jezus. Genezing is voor deze groep mensen veelal een mooi “anoniem” cadeau wat het verlangen oproept om de gever van het cadeau te leren kennen. Mensen zijn door het wonder bereid om hun hart open te zetten voor God zodat ze Hem beter kunnen leren kennen en uiteindelijk een relatie met Hem aan kunnen gaan. Voor mensen die wel al geloven is genezing een zeer bemoedigende bevestiging van Gods goedheid én tegelijkertijd een aandrijving om meer te doen wat Jezus deed en zelfs nog grotere dingen. Dit met als doel om bij te dragen aan Gods koninkrijk op aarde.

Vraag 4: Waarom gebeurt genezing bij sommige wel en anderen niet wanneer hiervoor wordt gebeden in Jezus naam?
Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

a) God is een proces van genezing gestart die niet direct fysiek zichtbaar of merkbaar is. Veel mensen/christenen zijn sterk gefocust op directe fysieke genezing. Wanneer dit niet of niet “direct” gebeurt ontstaat er teleurstelling. Dit terwijl God wel degelijk een werk van herstel in brede zin voor ogen heeft. Het kan echter zo zijn dat dat herstel op dat moment nog niet direct zichtbaar of merkbaar is. Binnen enkele uren of dagen kan er alsnog “merkbare” en/of zichtbare genezing plaatsvinden. Het is dan een kwestie van tijd. Het kan mogelijk ook zo zijn dat God eerst bezig is met innerlijk herstel, van bijvoorbeeld het hart / de ziel (emoties, gevoelens), voordat het proces van fysiek herstel plaatsvind.

b) Geloof: geloof in Jezus Christus én geloof dat Christus genezing kan uitwerken, is in de bijbel een significante voedingsbodem voor genezing. Zo is in de bijbel te lezen dat waar waar geloof heerst er genezing plaats vind, en in de afwezigheid van geloof er niet of nauwelijks genezing plaatsvind. Dit zien we terug als we kijken naar de genezingen die Jezus doet tijdens zijn bediening op aarde.

c) Ongrijpbare factoren: Er kunnen ook andere belemmeringen zijn die nog niet zichtbaar zijn maar wel spelen. Denk bijvoorbeeld aan vloeken uit het voorgeslacht of dergelijk. Bepaalde factoren kunnen we helaas gewoon niet overzien, én in die gevallen mogen we beseffen dat er een hoopvolle uitkomst zal zijn wanneer we de ziekte of kwaal in Gods handen leggen door dit naar Hem uit te spreken en in onze gedachten op Hem te vertrouwen.

d) Er is sprake van een hoger doel dat God voor ogen heeft: Als iemand bijvoorbeeld jarenlang te kampen heeft met ernstige kanker dan is het ook goed om te beseffen dat er een punt komt waarop het lichaam dusdanig op is dat God die persoon bij Hem naar huis brengt. Naar huis gaan in vrede is kan in dit voorbeeld dan het hogere doel boven het “aardse lijden” zijn.

Conclusie
Genezing die God uitwerkt is niet in een box te stoppen en niet volledig grijpbaar voor ons als mensen. Ook interessant om te zien is dat bepaalde keuzes die wij maken op het gebied van geloof, onze houding, en onze verwachtingen een voedingsbodem vormen voor God om genezing op te zaaien. Genezing is verder nooit het einddoel, maar een middel en/of beginpunt om God te verheerlijken dan wel beter te leren kennen. Genezing is bovenal een getuigenis die laat zien dat God leeft, ons liefheeft, ons wilt herstellen of juist naar een nieuwe plek met Hem wil brengen. Met andere woorden: Genezing lijkt in ieder geval in ieder geval direct verbonden te zijn met de goedheid van God en God zijn diepe passie om mensen tot herstel te zien komen. Ook kunnen we concluderen dat God met ons wil samenwerken om zijn glorie en goedheid te verspreiden onder de mensen bij het vrijzetten van genezing.

Author: Ruben K.

nl_NLNederlands

Pin It on Pinterest

Share This
FlowRisen

FlowRisen

Live life to the full with Christ.

I will be back soon

FlowRisen
Hi! Welkom op de website van flowrisen. Wil je contact met ons opnemen per chat, stuur ons dan een berichtje via facebook. Je gaat direct naar onze facebook pagina via de onderstaande knop.
Messenger