Vraag & antwoord

Hier vind je antwoorden op geloofsvragen! Staat je vraag er niet tussen? Stuur hem dan graag in.
Waarom zou ik geloven in Jezus?
Omdat we door een geloof in Jezus toegang hebben tot de (hemelse) dingen van Gods koninkrijk hier op aarde. Dit zodat we het best leven hier op aarde kunnen ervaren.De dingen van God zijn te onderscheiden in onzichtbare dingen en zichtbare (tastbare) dingen. Onzichtbare dingen zijn bijvoorbeeld een diepe liefde en rust in je hart, een positieve houding tegenover jezelf en andere mensen, en positieve gedachten over jezelf en andere mensen, maar ook redding van je ziel. Tastbare dingen zijn de uitingen van het geloof. Zo mogen we door geloof bijvoorbeeld financieel overvloed ervaren, onszelf en andere mensen zien genezen, en bemoedigende woorden over andere mensen spreken. Met andere woorden: we zien door geloof in Jezus onszelf en mensen om ons heen zeer positief veranderen en tot leven komen. Dit is allemaal mogelijk doordat we door geloof tot inkeer en besef kunnen komen over hoe Jezus naar ons kijkt, wat hij met ons voor ogen heeft, hoe hij ons leven wil gebruiken, en wat hij voor ons heeft gedaan.
Hoe kan ik groeien in mijn relatie met God?

Er zijn een aantal belangrijke stappen (acties) die je kunt zetten om groeien in je relatie met God. Dit begint eigenlijk met je dagelijkse routines. Een relatie wordt sterker naarmate je andere persoon beter leert kennen ofwel dichterbij komt. Zo kan je God beter leren kennen door bijbel te lezen. In de bijbel staan toffe teksten waarmee je Gods persoonlijkheid en karakter kunt ontdekken. Bovendien staan er toffe teksten in die uitleggen hoe God naar je kijkt en wat zijn plannen zijn over jou. Daarnaast kan je God dieper ervaren door stille tijd te nemen. Wanneer je tijd maakt om je te focussen op God in een kamer in je huis, dan zul je hierin God sterker gaan ervaren. Zo kan je in die rust onder andere Gods liefde
ervaren over jou, herstel van wrok of pijn in je hart, en de fluisterende stem van Gods geest (de heilige geest) in je hart kunnen gaan ervaren. Een andere belangrijke routine is om regelmatig met mensen op te trekken die ook een relatie met Jezus hebben en in hun relatie met Jezus een groot geloof hebben. Hun geloof en geloofservaringen zullen je positief beïnvloeden om dichter bij God te leven.

Waar kan ik andere gelovige mensen ontmoeten?

Door naar een kerk te gaan die bij jou past en bij jou in de buurt is (bekijk onze kerkzoeker), of toffe interkerkelijke events bij te wonen zoals “baan7”, “Simply Jesus”, “opwekking”, “soul survivor” en/of FlowRisen events (bekijk onze events).

Als God bestaat, waarom gebeuren er dan zoveel nare dingen in de wereld?

Dit komt omdat mensen zelf nare dingen doen, terwijl God het als liefdevolle Vader graag anders voor ogen ziet. Mensen die nare dingen doen of nare dingen hebben meegemaakt hebben hulp nodig. God kiest er daarom vaak voor om met mensen [vredestichters] samenwerken om deze mensen te helpen zodat onder andere vervolging, ziekte, lijden minder wordt en situaties wereldwijd leefbaarder worden. In deze samenwerking geeft God ons voor iedere situatie de belofte mee dat hij alles tot goede zal keren, dingen in ons leven nieuw wil maken, en een hoopvolle toekomst voor ons heeft.

Hoe kan ik in iets geloven wat ik niet direct zie?

Een mooi voorbeeld is de wind of zuurstof. We kunnen de wind of zuurstof niet zien maar we weten wel dat het er is. Wind doordat we het kunnen voelen, en zuurstof doordat we het kunnen inademen. Hetzelfde principe geldt eigenlijk met God. We kunnen God zelf niet direct zien maar wel ervaren door geloof en de belofte die daarop aansluit. Als we bijvoorbeeld regelmatig voor mensen bidden die dichtbij ons staan zullen of voor hen zorgdragen, dan zullen we zien dat ze veranderen.

Wat is het verschil tussen het evangelie van Jezus en andere religies?

Bij andere religies is Jezus niet de weg naar de Vader, waardoor je geen toegang hebt tot de hemelse dingen van Gods koninkrijk. Jezus is de enige die gestorven is voor jou [vanuit onvoorwaardelijke liefde] en daarna is opgestaan uit de dood om eeuwig leven te geven voor ieder die gelooft met daarbij toegang tot de hemelse dingen van God de vader. Omdat Jezus leeft [hij is opgestaan] kunnen wij een relatie hebben met God, en behoren de dingen van God ook ons toe. Bij andere religies is deze relatie niet mogelijk omdat er geen “levend” fundament is en geen werk voldaan is om de kloof tussen de mens en God te overbruggen. Het resultaat is dat je bij andere religies zelf eindeloos werk blijft verrichten om tot God te naderen en God te pleasen terwijl de afstand tussen jou en God blijft bestaan. Dit terwijl Jezus al het werk heeft volbracht, en je door genade en geloof in Hem God iedere dag mag ervaren in de vorm van een intieme relatie.

Hoe kan ik in geloof leven?

Ten eerste is het goed om te beseffen dat bij een leven in geloof in Jezus een andere manier van denken en zien hoort, dan bij een leven door eigen (in)zicht. Een leven in geloof is gefocust op beloftes van God en hart veranderende dingen zoals vergeving, onvoorwaardelijke liefde, en afhankelijkheid van God waarbij de persoon zoals God jou ziet centraal staat. Een leven door alleen menselijk zicht is gefocust op jezelf en je eigen werken [ego] waarbij de persoon zoals jij zelf wilt zijn centraal staat. Het zijn als het ware twee verschillende brillen: de bril van God en de bril van Jezelf. Wanneer je meer wilt gaan zien zoals God dingen ziet, dan is het van belang om meer op Jezus te gaan lijken. Door een dieper geloof in Jezus ga je meer van God zien door de bril van God. Om tot een diep geloof te komen is het van belang dat God je mag vormen. Hierbij is bekering en overgave belangrijk, ofwel het laten varen van je ego en daaraan gekoppeld de keuze om afhankelijk te zijn van God en dienstbaar te zijn voor het werk van Zijn koninkrijk op aarde. Dit vergt iedere dag een keuze bij iedere keuze die we dagelijks maken. Wanneer je steeds keuzes maakt vanuit geloof in Jezus zul je steeds meer dingen van God gaan zien die je zonder geloof niet zou zien. Dit brengt je tot een leven in volheid.

Wat heeft Jezus precies voor mij gedaan?

Jezus heeft enorm veel voor jou en mij gedaan. Maar hieronder zullen een aantal belangrijke dingen worden besproken die hij voor jou en mij heeft gedaan:

  1. Afgerekend met zonden: doordat hij geslagen en gemarteld is voor jou heeft het bloed wat er stroomde aan het kruis afgerekend met de kracht van zonden op jouw leven. Dit betekent dat jij mag weten dat je bent vergeven voor de dingen die jij verkeerd doet wanneer je oprecht bij God om vergeving vraagt.
  2. Leven gegeven: Doordat Jezus is opgestaan uit de dood heeft hij leven aangeboden voor iedereen. Door geloof in Jezus kunnen wij door dezelfde opstandingskracht van zijn Geest in volle voldoening in ons doel leven hier op aarde tot in eeuwigheid.

Een nieuwe identiteit: Door geloof in Jezus hebben wij toegang tot de hemelse bronnen van God de vader. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrede, onvoorwaardelijk liefde, genezing, herstel, bewogenheid richting andere mensen, en vreugde.

Hoe kijkt God aan tegen seks?

God ziet seks als een bijzondere verbintenis tussen man en vrouw.
Daarom heeft God een aparte plaats voor seks bedacht, namelijk voor in het huwelijk.
God heeft dit niet bedacht vanuit preutsheid maar omdat hij het beste met ons voor heeft als liefdevolle Vader. Seks zorgt ervoor dat je iets wat dicht bij jezelf staat “volledig” aan de ander toevertrouwd. Veel mensen die buiten het huwelijk seks hebben raken beschadigd, gekwetst, teleurgesteld, of krijgen een vervormd liefdesbeeld wanneer de partner hem/haar verlaat. Dit komt voort uit “schaamte”, “pijn”, en “verdriet” nadat je iets hebt toevertrouwd aan de ander in een intieme relatie die wordt verbroken.

Juist vanwege die “intieme” omgang wil God dat man en vrouw ten volle genieten van seks in een vertrouwde (beschermde) omgeving waarin ze elkaar trouw beloven. Het huwelijk biedt hiervoor een fantastische plek aangezien man en vrouw zich vanuit hun belofte naar elkaar en naar God toe, volledig en in vertrouwen aan elkaar kunnen geven.

Wat houd wedergeboorte in?

1. Transformatie: Sterven aan je eigen ego “Ik” zodat je kan leven vanuit de Geest van God. Het gaan leven door een nieuwe realiteit die alleen toegankelijk is door geloof in Jezus.
2. Een nieuwe identiteit en bijbehorende rechten: Een kind van God ofwel een burger van het koninkrijk van God i.p.v. een zondaar/wees.
3. Een nieuwe mindset: Rusten in het volbrachte werk van Jezus, en Jezus die de dingen door ons heen doet vanuit genade. Dit in plaats van de oude mindset: IK moet zelf (hard) mijn best doen.
4. Een “vernieuwd” hart: Een hart vol bewogenheid en pure liefde dat wordt aangestuurd door de Geest van God.

Wat houd het koninkrijk van God in?

Het koninkrijk van God kan worden gezien als de hemelse dingen die uiting krijgen op aarde (meer van de hemel op aarde). Jezus gaf aan dat het koninkrijk van God in handbereik was. Het gaat hierbij primair om onzichtbare zaken zoals liefde, vrede, vreugde, bewogenheid, wijsheid, en gerechtigheid. Wanneer de heilige geest in je werkzaam is (nadat je een keuze voor Jezus hebt gemaakt) kan God deze vruchten in je leven laten groeien. Hoe dieper wij geworteld zijn in Jezus, door een relatie met Hem, des te groter de vruchten. Door deze vruchten zal er meer van de hemel door jou zichtbaar worden op aarde. Wanneer andere mensen deze vruchten proeven kan dat een reden zijn waardoor ze ook tot bekering en geloof komen. Op deze manier groeit het koninkrijk van God doordat steeds meer mensen Jezus kennen en Hem volgen. Doordat steeds meer mensen Jezus volgen zal er bovendien steeds meer zichtbaar herstel plaatsvinden op aarde doordat mensen beter met elkaar en de dingen in de wereld (“schepping”) om kunnen gaan. Dit herstel is mogelijk doordat in mensenlevens het verstand (ratio > logica > verstandelijk vatbare verklaringen)  wordt aangevuld door wat de Heilige Geest openbaart (relatie met God > openbaring > verstandelijk onvatbare verklaringen).

Hoe kijkt God aan tegen abortus?

Abortus staat voor het vermoorden van een kind. God is echter een God van leven en Hij vind dat wij allemaal recht hebben op leven. Zodoende zou het recht van leven van het kind altijd zwaarder wegen in zijn ogen dan enig andere reden. 

Hoe kijkt God aan tegen geld?

Geld is hoofdzakelijk belangrijk als middel om zorg te dragen voor de mensen die het minder hebben. Dit is God zijn wil. Denk hierbij aan geld geven aan weduwen, wezen, of andere projecten die bijdragen aan een positieve impact op mensenlevens. Doordat wij “vrijmoedig” geld geven aan God zullen er dingen in ons eigen leven ten positieve veranderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je eigen hartsgesteldheid. 

Daarnaast geloven wij ook dat God ons een leven in overvloed wil geven (wil zegenen) en dat we daarom ook zelf mogen genieten van wat geld ons kan geven. Denk hierbij aan lekker op vakantie gaan, toffe spullen kopen, e.d.. 

Geld is dus altijd een middel in een relatie met God. Als je van God houdt dan wil je hem graag gehoorzamen en je dankbaarheid uiten voor Wie Hij is. Daarom geef je geld aan hem. Daarnaast weet je dat God het geld wat je hem toevertrouwd zal gebruiken om je in je noden te voorzien maar ook om je overvloedig te zegenen. Hierbij gaat het zowel om materialistische zaken als immaterialistische zaken.  

Wat is mijn doel op aarde?

Jouw doel op aarde is om het beste leven te hebben. Niet vanuit een werelds (tijdelijk) perspectief maar vanuit eeuwigheidsperspectief. Drie belangrijke veronderstellingen hierbij zijn: 1) God wil dat jij je gelukkig voelt en tot je recht komt, 2) God wil jou gebruiken om andere mensen te zegenen, 3) God wil je graag “nalatenschap” (legacy) geven. 

1. God wil dat je gelukkig bent: Hij wil dat je plezier hebt en geniet. Hij wil je daarbij laten zien dat je maximaal kan genieten wanneer je leeft in een relatie met Jezus. 
2. God wil je gebruiken om andere mensen te zegenen: Iedereen is ergens goed in. Hij wil jouw gaven en talenten gebruiken om andere mensen mee te zegenen. Uiteraard is het natuurlijk erg tof voor jezelf om te doen waar je goed in bent. God kan je openbaren door zijn heilige geest waar je goed in bent en hoe je de dingen waar je goed in bent kunt gebruiken. 
3. God wil je graag nalatenschap (legacy) geven: God wil dat je helpen om een bijdrage te leveren aan de wereld, ook als je er niet meer bent. Het is natuurlijk enorm tof om iets achter laten voor een toekomstige generatie. Denk bijvoorbeeld aan Nelson Mandela die een grote stempel wereldwijd heeft kunnen drukken op het tegen gaan/bestrijden van rascisme. 

 

 

 

Wat is echte vrijheid?

Echte vrijheid komt voort uit het kennen van Jezus. Op deze manier kan je volledig jezelf zijn. Dit doordat je weet dat je geliefd bent en mooi gemaakt bent los van wat je doet. Vrijheid begint dus vanuit verandering van binnen uit: doordat je hart gevuld wordt door de liefde en genade van Jezus. Bovendien zal deze hartsverandering vernieuwing van je het denken teweeg brengen: positieve gedachten over jezelf en andere mensen. Je voelt je dan een vrij persoon niet meer belemmert door eenzaamheid, manipulatie, trots, hebzucht e.d.. Vervolgens komt vrijheid tot uiting buiten jezelf doordat het kennen van Jezus (verstandelijk en vanuit je hart) je in staat stelt om in (oprechte) liefde en vrede met andere mensen om te gaan en de Heilige geest (de geest die in Jezus werkzaam was) een moreel compas in je wezen bouwt om het goede te doen. 

Wat houd Christen zijn in?

Christen zijn gaat niet over:
– Het uitleven van een filosofie: een illusie of ideaalbeeld voor ogen houden om in of voor te leven. 
– Het naar de kerk toe gaan op basis van traditie of cultuur: bij mensen willen horen of bij een instituut willen horen.  
– Het uitleven van een religie: Hard je best doen om in de hemel te komen of om uit een vicieuze cirkel te komen.

Waar gaat Christen zijn dan wel over? 
– Een leven(sstijl) uitleven die gebaseerd is een relatie met Jezus, geloof in Jezus Christus, en het volgen van Jezus. Het gaat om een levende relatie/connectie met de “levende” God (Adonai) die door de genade van God mogelijk is. Door te leven met Jezus zullen wonderen en tekenen je volgen, ofwel: meer van de hemelse realiteit zal tot uiting komen hier in je leven op aarde. Dit is een indrukwekkend avontuur. 

Wat houd het Christendom in?

Christendom is gestart in Israel, als een levend lichaam van gelovigen die geleid werden door de Heilige Geest, en die geweldige bovennatuurlijke dingen zagen. Het begon als een lichaam. Daarna kwam het in Griekenland waarna het een filosofie werd. Het is vandaag de dag nog steeds een filosofie voor veel mensen waarbij Jezus slechts een filosoof is net zoals velen. 

Daarna kwam het Christendom in Rome en werd het een instituut. Dit is het vandaag de dag nog steeds voor velen. Maar Christendom is niet alleen iets wat je doet en leeft in een kerkgebouw op Zondag morgen. 

Christendom kwam vervolgens in Europa en werd een cultuur. Velen mensen in Europa zien Christendom als een cultuur waarin je opgroeit en zijn Christen omdat mensen om om hen heen dat zijn. 

Vervolgens kwam het Christendom in Amerika en werd het een business. De kerk, in veel plaatsen, is een franchise business, net als de McDonald’s en de Burger King. Maar als je een business uit een lichaam maakt is dat prostitutie. Dit is niet hoe God het bedoelt heeft aangezien God de kerk ziet als zijn bruid.

Christendom is dus niet een filosofie, instituut, cultuur, of een business. Christendom is een levend lichaam van gelovigen geroepen die een bovennatuurlijk leven leiden op aarde in relatie met God. 

Geestelijke strijd: Wat houdt dit in?

Geestelijke strijd is een conflict tussen twee dimensies, namelijk het koninkrijk van God (licht) versus het koninkrijk van Satan (de duisternis en demonen). Satan probeert met leugens, twijfel, en bedrog door gedachten, gevoelens, en geesten mensen te wijzen op een leven die draait om het eigen “IK”. Met andere woorden: Dat je in feite gaat denken dat je zelf God bent en God niet nodig hebt. Ook probeert Satan op deze manier mensen te intimideren en te kleineren. 

Bedrog, twijfel, en leugens houden je kortom af van de liefde van God en intimiteit met Jezus. Dit terwijl Jezus juist verlangt naar intimiteit met jou. Dit omdat hij simpelweg van je houdt en je juist wil laten zien dat het beste leven hier op aarde is te verkrijgen door in afhankelijkheid van God te leven. Om je te weren tegen de krachten van de duisternis kan je een geestelijke wapenuitrusting aantrekken. Dit is niet een letterlijke wapenuitrusting maar een geestelijke wapenuitrusting welke praktisch zichtbaar wordt in de onderstaande afbeelding. 

Hoe sluit het oude testament aan op het nieuwe testament?

Laten we eerst even toelichting geven over het oude en nieuwe testament.

Het oude testament staat in een notendop voor:
– De Offercultus: offers brengen voor God.
– De tempel: De joodse tempel die centraal stond in het toenmalige Jeruzalem.
– De wet: instructies van God.
– Profetieën die verwijzen of gerelateerd zijn aan de komst van Jezus
– Veel nadruk op de heiligheid van God
– Het oude verbond: een verbond tussen Israel en God.

Transitie van Oud naar nieuw:
– Verwoesting van de tempel (rond 70 AD). De “verwoesting” van de tempel stond symbool voor het wettische bolwerk van de farizeeën.
– Vuur over Jeruzalem: de maatbeker van zonden liep over waardoor God herstel moest brengen. Belangrijk hierbij om te beseffen was dat het doel niet vernietiging was maar herstel. God wil dat we Hem erkennen en dichtbij Hem leven.

Het nieuwe testament staat in een notendop voor:
– Vervulling van de wet door Jezus. Veel protieen (=voorspellingen van wat profeten in het oude testament eerder gezegd hadden) kwamen tot vervulling toen Jezus kwam.
– Genade (=onverdiende gunst).
– Gebeurtenissen rondom het leven van Jezus en zijn discipelen
– De uitstorting van de Heilige Geest.
– Jezus als laatste offer: het lam dat gekruisigd werd voor onze zonden/krankzinnigheden zodat we als mensen tot God kunnen naderen.
– De komst van het Koninkrijk van God (dat vanaf de komst van Jezus verder zal groeien als een mosterdzaadje; Jezus zei bovendien: Het koninkrijk van God is in handbereik/nabij)
– Het nieuwe verbond: het verbond tussen God en de mens gebaseerd op een levende relatie door genade en de werkzaamheid van de Heilige Geest (joden en heidenen).

Op basis van het bovenstaande is eigenlijk af te leiden hoe het oude testament aansluit op het nieuwe testament. Het oude testament ging hoofdzakelijk over de mens die instructies moest opvolgen van God (de wet). Dit had een functie: God wilde Israël gehoorzaam maken aan Hem en zijn heiligheid/positie tonen. God kende zijn volk en had bedacht dat dit de beste manier was om zijn volk te sturen en tevens de ruimte te geven.

De mens kon echter niet voldoen aan de wet van Mozes en ging zijn eigen weg. Daarom moest God ingrijpen omdat Israël ongehoorzaam was en (flink) zondigde tegen God. God moest herstel brengen door vernietiging van religieuze bolwerken en de offercultus (het oude), en kon daarna met een beter verbond komen gebaseerd op genade (het nieuwe). In feite gaat deze overgang van oud naar nieuw over God op afstand en je best doen voor God (onder het “oude”), naar een intieme hartsrelatie met God door geloof in Jezus Christus waarbij de boodschap is dat God de dingen door jou heen gaat uitwerken (onder het “nieuwe”). Hoewel beide tijdperken een andere functie hadden is de rode draad dat God het beste met ons voor heeft en zijn plannen en beloftes in ons leven wil uitwerken doordat we onszelf afhankelijk van Hem opstellen en hem gehoorzamen. Hierbij gaat het begrip gehoorzamen niet om het “moeten” maar omdat we van God houden voor Wie hij is, wat Hij voor ons gedaan heeft, besef hebben van zijn grootheid en plannen voor ons leven, willen we graag vanuit verliefdheid in afhankelijkheid van Hem leven en Hem gehoorzamen. 

 

 

Wie is God?

God is een drie-eenheid: God de Vader (Adonai), Jezus (Yeshua; de Zoon van God), en de heilige geest (Geest van God). God is een almachtige persoonlijkheid/wezen die door alles heen werkt. Zijn zoon Jezus is de vleselijke manifestatie van Hemzelf, ofwel God in de vorm van een mens. De Heilige Geest is de geest die werkzaam was in Jezus en in ieder mens nu werkzaam is die gelooft in Jezus Christus.

Meer specifiek kan God als volgt beschreven worden:
1) Er is één God: Deuteronomium 6:41 Korintiërs 8:4Galaten 3:201 Timoteüs 2:5.

2) De Drie-eenheid bestaat uit drie Personen: Genesis 1:11:263:2211:7Jesaja 6:848:1661:1Matteüs 3:16-17Matteüs 28:192 Korintiërs 13:14. Voor de passages in het Oude Testament is kennis van het Hebreeuws nuttig. In Genesis 1:1 wordt het meervoudig zelfstandig naamwoord “Elohim” gebruikt. In Genesis 1:263:2211:7 en Jesaja 6:8 wordt het meervoudige voornaamwoord voor “ons” gebruikt. Dat de woorden “Elohim” en “ons” betrekking hebben op meer dan twee kan NIET in twijfel worden getrokken. In het Nederlands bestaan er maar twee vormen: enkelvoud en meervoud. In het Hebreeuws bestaan echter drie vormen: enkelvoud, tweevoud en meervoud. Tweevoud wordt ALLEEN voor twee gebruikt. In het Hebreeuws wordt de tweevoudige vorm gebruikt voor dingen die in paren voorkomen, zoals ogen, oren en handen. De woorden “Elohim” en “ons” zijn meervoudsvormen – zeer zeker meer dan twee – en moeten dus betrekking hebben op drie of meer (Vader, Zoon, Heilige Geest).

In Jesaja 48:16 en 61:1 spreekt de Zoon terwijl hij verwijst naar de Vader en de Heilige Geest. Vergelijk Jesaja 61:1 met Lucas 4:14-19 om te zien dat de Zoon hier het woord heeft. Matteüs 3:16-17 beschrijft de doop van Jezus. We zien in deze beschrijving hoe God de Heilige Geest neerdaalt op God de Zoon, terwijl God de Vader Zijn vreugde over de Zoon uitspreekt. Matteüs 28:19 en 2 Korintiërs 13:14 zijn voorbeelden van drie verschillende Personen in de Drie-eenheid.

3) Er wordt in verschillende passages een onderscheid gemaakt tussen de leden van de Drie-eenheid: in het Oude Testament is “HEER” verschillend van “Heer” (Genesis 19:24Hosea 1:4). De “HEER” heeft een “Zoon” (Psalm 2:712Spreuken 30:2-4). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Geest en de “HEER” (Numeri 27:18) en “God” (Psalm 51:10-12). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen God de Zoon en God de Vader (Psalm 45:6-7Hebreeën 1:8-9). In het Nieuwe Testament spreekt Jezus in Johannes 14:16-17 tot de Vader over een komende Helper, de Heilige Geest. Dit toont aan dat Jezus Zichzelf niet als Vader of als Heilige Geest ziet. Beschouw ook eens alle andere keren waar Jezus in de Evangelies tot de Vader spreekt. Sprak Hij tot Zichzelf? Nee. Hij sprak tot een andere Persoon in de Drie-eenheid – de Vader.

4) Elk lid van de Drie-eenheid is God: De Vader is God: Johannes 6:27Romeinen 1:71 Petrus 1:2. De Zoon is God: Johannes 1:114Romeinen 9:5Kolossenzen 2:9Hebreeën 1:81 Johannes 5:20. De Heilige Geest is God: Handelingen 5:3-41 Korintiërs 3:16 (Degene die in mensen huist is de Heilige Geest – Romeinen 8:9Johannes 14:16-17Handelingen 2:1-4).

5) De ondergeschiktheid binnen de Drie-eenheid: De Schriftteksten tonen dat de Heilige Geest ondergeschikt is aan de Vader en de Zoon en dat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader. Dit is een interne relatie die de Godheid van de Personen van de Drie-eenheid op geen enkele manier ontkent. Dit is één van die zaken van de oneindige God die ons eindige, menselijke verstand gewoonweg niet volledig kan bevatten. Zie Lucas 22:42Johannes 5:36Johannes 20:211 Johannes 4:14 voor meer over de Zoon. Voor de Heilige Geest, zie: Johannes 14:1614:2615:2616:7 en vooral Johannes 16:13-14.

6) De taken van de individuele leden van de Drie-eenheid: De Vader is de uiteindelijke bron of oorzaak van: 1) Het universum (1 Korintiërs 8:6Openbaring 4:11); 2) Goddelijke openbaringen (Openbaring 1:1); 3) Verlossing (Johannes 3:16-17) en 4) De menselijke werken van Jezus (Johannes 5:1714:10). De Vader INITËERT al deze dingen.

De Zoon is de actor door wie de Vader de volgende werken verricht: 1) De schepping en de instandhouding van het universum (1 Korintiërs 8:6Johannes 1:3Kolossenzen 1:16-17); 2) Goddelijke openbaringen (Johannes 1:1Matteüs 11:27Johannes 16:12-15Openbaring 1:1) en 3) Verlossing (2 Korintiërs 5:19Matteüs 1:21Johannes 4:42). De Vader doet al deze dingen door middel van de Zoon, die optreedt als Zijn vertegenwoordiger.

De Heilige Geest is het middel waarmee de Vader de volgende werken verricht: 1) De schepping en de instandhouding van het universum (Genesis 1:2Job 26:13Psalm 104:30); 2) Goddelijke openbaringen (Johannes 16:12-15Efeziërs 3:52 Petrus 1:21); 3) Verlossing (Johannes 3:6Titus 3:51 Petrus 1:2); en 4) De werken van Jezus (Jesaja 61:1Handelingen 10:38). De Vader doet al deze dingen dus door middel van de macht van de Heilige Geest.

 

Hoe kan ik de bijbel beter begrijpen?

7 sleutels die ons helpen om de bijbel beter te begrijpen zijn:

1) Historische context: De eerste vraag die hierbij gesteld wordt is: wat betekent de tekst voor de auteur die de brief scheef? De tweede vraag die hieruit voortkomt is: wat zou dit hebben betekend voor diegene die de brief als eerste las?

2) Grondtekst: Wat betekenen woorden in de bijbel vanuit de oorspronkelijke teksten? Dit is in veel gevallen net even anders dan de woorden die in onze moderne bijbels zijn vermeld. Hoe dichter we bij de grondtekst blijven hoe beter we de context gaan begrijpen. 

3) Tijdsaanduidingen bestuderen: Wat wordt er bedoeld met verschillende tijdsaanduidingen in het woord van God.

4) Doelgroep relevantie: Wat betekende de woorden voor de toenmalige doelgroep.

5) Symboliek en beeldtaal: kunnen onderscheiden wat symboliek en beeldtaal is in de bijbel.

6) Onderzoek van de geschiedschrijving. Welke andere betrouwbare bronnen geven ons context over gebeurtenissen uit de bijbel.

7) De heilige geest: Zodat we kunnen begrijpen wie Jezus daadwerkelijk is en wat zijn koninkrijk inhoud. In Geest en waarheid.

 

Wat is het nut van bidden?

1. Geestelijke doorbraak: Door te bidden voor iemand zijn situatie of voor dingen in je eigen leven kunnen bepaalde kettingen worden verbroken. Als je bijvoorbeeld bid tegen verslaving, depressie, of verdriet dan mag je er vanuit geloof van uitgaan dat dit verandering teweeg zal brengen en dit echt zien gebeuren door Gods kracht. Op deze manier zet je een leven in gang om van overwinning naar overwinning te gaan. 
2. Opladen en opgebouwd worden: Als we ervoor kiezen om Jezus te volgen en in afhankelijkheid van Hem te leven dan is het belangrijk om te putten uit Hem. Het is dan belangrijk om dichtbij hem te zijn zodat we zijn liefde, vrede, wijsheid e.d. zullen ervaren wat onze ziel oplaadt. Doordat je wordt opgebouwd/opgeladen door de dingen van God kan je vervolgens weer uitdelen aan mensen om je heen.
3.  Vernieuwing: Bidden zorgt voor vernieuwing van dingen zoals geest, ziel, lichaam, gedachten, situaties, levens. Vernieuwing is in deze context altijd een positieve weerspiegeling van Gods goedheid. Doordat je God zijn waarheid en liefde uitbid over verschillende aspecten zal je zien dat dit vernieuwing met zich meebrengt. Vastgeroeste en versleten zaken zullen weer gaan opbloeien door geloof als nooit tevoren. 

Hemel, aarde, en hel: hoe zit dat?

De aarde is bedoeld als een weerspiegeling van de hemel en Gods glorie wat tot uiting komt in de schepping: de dieren, natuur, de mensen, en andere levende organismen. De aarde is een tijdelijke verblijfplaats voor mensen om een leven te leven in dienst van Jezus en dezelfde dingen te doen als Hem (door de heilige geest). Hoewel demonen (duistere machten) nog actief zijn op aarde en de schepping beïnvloeden heeft Jezus “bovenal” de heerschappij (Hij heeft de hoogste en grootste naam). De aarde zal steeds voller worden van de glorie van God en geleidelijk aan meer op de hemel lijken. Dit doordat gelovigen zullen opstaan en zullen bijdragen aan een verbeterde samenleving, betere omgang met dieren en de natuur, meer invloed zullen uitoefenen in de businesswereld en de politiek door bijbelse normen en waarden uit te leven, e.d..

De hemel heeft betrekking op een geestelijke dimensie. Een eeuwige gesteldheid waarin onze ziel kan verkeren door geloof in Jezus. De hemel is een “perfecte” realiteit waarin vrede, gerechtigheid, en pure liefde heersen met Jezus als koning en God als Vader. Deze perfecte realiteit heeft God ons gegeven om als maatstaf te nemen voor het leven op aarde. Door ons te verdiepen in de realiteit van de hemelen (het koninkrijk van God) kunnen we doelgericht en bewust leven. En vanuit dat bewustzijn ook maximaal genieten.

De hel staat voor de afwezigheid van God. Soms spreken mensen wel eens van de hel op aarde als er een enorme ramp gebeurd waarbij veel mensen dood gaan of overlijden. Dit zou je dan inderdaad kunnen zien als een stukje fysieke uiting van de hel op aarde. Waar de hel in feite voor staat is de geestelijke dood. De geestelijke dood staat voor een dode (verloren) ziel doordat iemand niet gelooft in de Zoon van God, Jezus (Yeshua). Want alleen door geloof in Jezus komt de ziel tot leven. Zonder Jezus leef je alleen in fysieke toestand maar kom je geestelijk niet tot leven. Dit omdat je simpelweg de connectie mist met Jezus, die het leven is en waarin leven te vinden is. Je leeft dan alleen vanuit jezelf op de wereld (als fysiek wezen/persoon: van vlees en bloed) maar niet als kind van God (door Gods geest die je ziel tot leven heeft gewekt).

De aarde (het leven op aarde) staat zodoende in directe verbinding met de hemel (zijn in de aanwezigheid van God) en de hel (het zijn in de afwezigheid van God). Onze keuze om wel of niet in God te geloven bepaalt daarom de staat waarin we leven.  

Waarom trouwen?

Trouwen is een toegewijde keuze om bij elkaar te blijven bij voor- en tegenspoed waarbij pure liefde de motivatie is. Pure liefde gaat niet alleen om een connectie tussen mensen (mens-op-mens) maar tussen mensen en Jezus in het midden (mens-God-mens).God is liefde. Daarom is het zo prachtig dat je met elkaar en individueel naar God toe kan gaan om liefde en wijsheid te putten en dit daarna met elkaar kan delen. God heeft het huwelijk bovendien bedacht voor onze eigen best wil. Zo is het gezond om eerst elkaar diep te leren door degene lief te hebben, zonder gemeenschap te hebben. Gemeenschap past vervolgens goed binnen het huwelijk omdat je je dan volledig aan elkaar kan geven overeenkomstig de beloften die je aan elkaar hebt gedaan. Daarnaast wil God ons beschermen. Hij wilt niet dat we tot in onze ziel beschadigd worden doordat we ons voor het huwelijk volledig geven aan iemand die we leuk vinden. Onder beschadigd kan je bijvoorbeeld verstaan: seksueel overdraagbare aandoeningen, angst en verdriet doordat jij je volledig aan een persoon hebt gegeven vanuit een hartsbesluit maar de andere persoon niet aan , minderwaardigheidsgevoel doordat je behandeld bent als lustobject maar niet als persoon. 

Gods economie: Hoe moet ik dit voor me zien?

Zaaien: Zaaien staat in feite voor je geloof ergens in stoppen en dit te bevestigen met een handeling. Als je bijvoorbeeld geloof hebt voor armoede bestrijding of bewogen raakt wegens armoede die je ziet, dan kan je geld geven aan kinderen die in armoede leven zodat ze op deze manier een beter leven kunnen hebben.

Oogsten: We kennen allemaal wel de uitspraak “wat je zaait zul je oogsten”. Dit is een krachtig principe. Als je bijvoorbeeld geld geeft aan kinderen in armoede dan zul je hiervoor dingen terugkrijgen die niet in geld uit te drukken zijn. Denk aan liefde, bemoedigende verhalen, dankbaarheid etc.. Dit doordat je participeert in iemands leven. 

Geven: Hierbij gaat het om geven zonder daar iets voor terug te verwachten. Dit gaat om een hartsgesteldheid. Wanneer je geeft vanuit vrijmoedigheid komt er meer ruimte in je hart om meer van God te ontvangen in je leven. God belooft bovendien dat Hij zal vermenigvuldigen wat we aan Hem geven.

Nemen/ontvangen: Wanneer we geloven in God mogen we zijn gunst ontvangen. Dit zullen we terugzien in allerlei situaties. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe (droom) baan die op je pad komt, iemand die plotseling een geldbedrag aan je geeft of overmaakt wanneer je aangeeft waarmee je in geloof bezig bent. Wanneer we de gunst van God in de ogen kijken mogen we het vanuit besef ontvangen. 

Zegenen: Zegenen werkt als een ketting-reactie. Wanneer je positieve woorden spreekt over jezelf, anderen, en situaties zul je merken dat de obstakels die je voorheen zag kleiner worden en verdwijnen. Vervolgens zorgt het verdwijnen van obstakels weer dat je meer vrijheid kan ervaren doordat je minder afhankelijk wordt van beperkingen omdat je juist mogelijkheden en positieve verandering voor ogen ziet. Door te zegenen ga je van overwinning-tot-overwinning.

 

Is God 1 persoon of meerdere personen?

God bestaat uit drie verschillende vormen: Jezus, God, en de Heilige Geest. Jezus Christus is de vleselijke manifestatie van God, namelijk God in menselijke vorm. Jezus was dus zowel mens als God. Jezus was al God voordat hij als mens naar de wereld kwam. De heilige Geest is de geest van God, die ook in Jezus Christus werkzaam was. Kortom waren Jezus, de Heilige Geest, ende Vader (Abba) alle drie God vanaf voor de grondlegging van de aarde. Jezus, God, en de heilige geest zijn met elkaar God. De 1 staat niet los van de ander.  Ze hebben alle drie een andere functie/taak maar zijn in de basis alledrie God. 

Zie het simpelweg als volgt: 
Water, waterdamp, en ijs zijn alle drie in de basis water. 
Zo is het ook met God. De heilige Geest, Jezus Christus, en de Vader (Abba).
Zij zijn samen in de basis God. 

 

Wil je zelf een vraag insturen?

Vul dan hier je vraag in en we e-mailen je z.s.m. het antwoord.

[gravityform id=”6″ title=”false” description=”false”]

nl_NLNederlands

Pin It on Pinterest

Share This
FlowRisen

FlowRisen

Live life to the full with Christ.

I will be back soon

FlowRisen
Hi! Welkom op de website van flowrisen. Wil je contact met ons opnemen per chat, stuur ons dan een berichtje via facebook. Je gaat direct naar onze facebook pagina via de onderstaande knop.
Messenger