Evangeliseren in Amsterdam

Amsterdam is een bijzondere plek om te evangeliseren omdat Amsterdam het hart van Nederland is. Ik geloof dat wanneer mensen Jezus persoonlijk gaan leren kennen in Amsterdam, dat de rest van het land hierdoor wordt aangeraakt, wat Nederland als geheel ten goede zal komen. Ik zie vervolgens voor mij dat mensen binnen en buiten Nederland Amsterdam niet meer opmerken op basis van het “Red light district” maar opmerken als plaats waar God tastbaar en voelbaar is. Dat mensen die Amsterdam bezoeken een hemelse vrede zullen ervaren, en zullen zien op de schoonheid van de kroon van de westertoren welke koninklijke vrede en controle uitstraalt. Dat diezelfde kroon ons wijst op Zoonschap van de koning der koningen, genaamd Jezus. Ons voorrecht als kinderen van God is om mensen over de levensbron te vertellen, in een vorm waarvoor we geroepen zijn.

Verder is het zo dat Amsterdam als internationale stad veel diversiteit kent op cultureel gebied. Mensen hebben uiteenlopende normen en waarden, maar toch ervaar ik dat er veel openheid is onder mensen in Amsterdam om meer te weten van God zelf en Zijn Koninkrijk.

Simpelweg geloof ik dat dit komt doordat iedereen een wezenlijke behoefte heeft aan een relatie met de Schepper van hemel en aarde.

Op straat kom ik verschillende mensen tegen die Jezus wel hebben meegekregen als een religieus personage maar Hem niet echt persoonlijk kennen als liefdevolle Vader. Dit terwijl zij hem wel graag zouden willen ervaren. Door de bewogenheid die zij proeven van God door de gesprekken, gebeden en muziek heen op straat tijdens het evangeliseren zie ik dat mensen worden aangeraakt, en dat er iets verandert in hun wezen. Jezus is dan opeens niet slechts meer een religie, maar komt persoonlijk dichtbij. Daarnaast kom ik ook vaak mensen tegen die op zoek naar vervulling in het leven en hun verhaal kwijt willen. Het is gaaf om te zien dat mensen hun verhaal durven te delen, terwijl zij je pas net hebben ontmoet. God kan enorm veel doen in mensenlevens in zeer korte tijd. Doordat mensen hun verhaal kwijt kunnen ontstaat er ruimte voor nieuwe visie, dromen, en herstel van relaties en gebrokenheid. Regelmatig ervaar ik echt dat het oude voorbij is voor mensen en dat het nieuwe is gekomen. Dit bevestigt mij telkens opnieuw dat God zijn wegen groter zijn dan onze wegen, wat natuurlijk supergaaf is om daadwerkelijk te zien en te ervaren in de praktijk.

Voor wat betreft evangeliseren vind ik het belangrijk om niet te proberen om dingen voor God te doen, maar dingen onder leiding van de Heilige Geest te doen. Ik wil gewoon beschikbaar zijn, zodat de God de rest door mij heen kan doen. Gebed is belangrijk en krachtig om echt focus te houden op wat God wilt doen. Verder kan evangeliseren steeds weer anders zijn, ik geloof niet in een strakke evangelisatie-structuur. God werkt vaak out-of-the-box. De basis is steeds het bouwen van relaties met mensen in de gemeenschap. Ik zou het fantastisch vinden als dans, muziek, gesprekken, gebed nog meer op straat samenkomen ter ere van Jezus. Dat Christenen hun talenten, passie, en gaven met blijheid en vreugde gaan inzetten op een plek waar we dicht bij mensen staan die Jezus nog niet persoonlijk kennen. En dat kerken hun krachten zullen samenbundelen met het doel voor ogen om het Koninkrijk van God te demonstreren met woord, daad, en kracht. De straat is echt een plek waar mensen elkaar en God kunnen vinden, zonder allerlei muren eromheen die mensen los van elkaar zetten.