Evangelisatiedag Hoofddorp Flowrisen en Prayerstation

Vandaag gingen Flowrisen en Prayerstation met frisse moed de straat op.
1 iemand gaf zijn hart vandaag aan de Heer. Fantastisch! Een feestje in de hemel. Gezamenlijk begonnen we in gebed rond 12:30, waarna we in groepen van 2/3 de straat op gingen rond 13:00. Zowel jongeren als ouderen werden vervolgens geraakt door de liefde van Jezus. 15:00 verzamelde we weer in de kruiswerk om wat getuigenissen te delen.

Het is zo bijzonder en fantastisch als we weten dat we geliefd zijn en onze autoriteit in Christus kennen. Dat Jezus in ons woont, en dat we zijn liefde mogen laten stromen naar de mensen om ons heen. Waar wij komen mag verandering en transformatie plaatsvinden doordat de Heilige Geest woorden van kennis en autoriteit door ons heen spreekt. Bovendien bidt Jezus altijd met ons mee, en waar wij komen is hij er ook. Geweldig om de uitwerking hier steeds van te zien.

We zijn met verschillende mensen in gesprek geraakt, vele mensen weer mogen bemoedigen. Woorden van leven zijn er gesproken en gezaaid! Mensen hebben vandaag vreugde, liefde, en een stuk van de goedheid van Jezus mogen ervaren. We hebben mensen mogen vertellen over de Waarheid in Christus, het zout en licht zijn in de wereld, en de genezende kracht van God. Verder hebben mensen profetische woorden mogen ontvangen. Het oude is afgesloten, het nieuwe is gekomen in Christus. We hebben ook mogen bidden voor bolwerken bij verschillende mensen opdat er ruimte mag komen voor herstel en kracht.

Kortom, weer een fantastische dag waarin is gezaaid en geoogst! Geen woord zal ledig terugkeren.
Het Koninkrijk zal uitbreiden. Fantastisch dat de Heer ons hiervoor wilt gebruiken. Laten we samen doorbreken met de Heer door nieuwe stappen te zetten in geloof. Geen religie, maar Relatie. Meer van Hem, en minder van ons. Zijn gedachten zijn groot over ons. Hieronder vind je nog een mooie bijbeltekst.

Mattheus: 28:18:
“En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen”.