Evangelisatie tips..

Goed voorbereid de boodschap van Jezus uitdragen. Lees hieronder praktische tips die daarbij helpen.

Een goede voorbereiding is het halve werk…

Hoe ga ik om met mensen die mij beschamen?

Neem het niet persoonlijk en heb lief! Mensen vervolgen of beschamen je niet om wie je bent maar om Wie in jou leeft.

God wil het volgende tegen jou zeggen:

Mattheus 5:10-12
10 Het is heerlijk voor je als je wordt vervolgd omdat je leeft zoals God het wil. Want je zal het Koninkrijk van God mogen binnengaan. 11 Het is heerlijk voor je als de mensen je uitschelden, belachelijk maken, vervolgen en allerlei leugens over je vertellen omdat je in Mij gelooft. 12 Wees er blij over. Want je zal er in de hemel een grote beloning voor krijgen. Want op dezelfde manier zijn vroeger ook de profeten vervolgd.”

Efeziers 6:12
Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld.

 

Wat kan ik doen als een persoon met mij wil blijven discussiëren?

Reageer niet om je eigen gelijk te halen maar vraag aan God welke woorden je mag spreken om om het verstand van de persoon heen zijn/haar te raken met Gods waarheid. Vertrouw niet op je eigen inzichten maar op het feit dat de Heilige Geest die door jou heen zal overtuigen!

En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. (Johannes 16:8-11)

Hoe begin ik een gesprek met iemand die ik niet ken?

Toon interesse in de persoon. En vraag in gebed naar God in je hart/gedachten wat je kan zeggen of uitdragen.
Een aantal openingszinnen die je praktisch gezien zou kunnen gebruiken zijn:

1. Ik ben een Christen en geloof in een God voor Wie alles mogelijk is. Is er iets waarvoor ik kan bidden voor je?
2. Ik wil je vertellen dat er een God is die van je houdt en het beste met je voor heeft.. zou je hem willen leren kennen?
3. Wat geloof je dat er gebeurt wanneer je vandaag sterft?
4. Welke religie geloof je dat juist is?
5. Wie geloof je dat Jezus Christus was?

Het is altijd goed om vragen te stellen om mensen tot bezinning te laten komen zodat ze tot bekering kunnen komen en een nieuw leven met God.

Hoe kan ik iemand verbinden met mijn kerk of een Christelijke gemeenschap bij hem/haar in de buurt?

Hier zijn verschillende mogelijkheden voor.
1. Deel een flyer of visitekaartje uit met de gegevens van de kerk erop.
2. Verwijs mensen naar de website van de kerk/christelijke gemeenschap.
3. Nodig iemand uit voor een kerkdienst of kerkevent die in de nabije toekomst plaatsvind. Houd eventueel contact per social media (facebook bijv.) om de persoon te herinneren of wanneer de persoon niet kan hem/haar opnieuw uit te kunnen nodigen voor een toekomstig event. 

Hoe kan ik op een verantwoorde manier contact met iemand onderhouden?

Wordt vrienden met iemand via facebook of een ander social media platform. Zo kan je op een veilige manier met elkaar communiceren zonder dat je je telefoonnummer uitwisselt. 

Hoe leg ik het evangelie kort maar krachtig uit?

Probleem: Iedereen heeft wel is gelogen of iets verkeerds gedaan (zonden). Daarom verdienen we straf.
Oplossing: Jezus kwam om de straf van ons af te nemen. Hij heeft de boete voor onze zonden betaalt. Onze beperkingen en krankzinnigheid op zich genomen. Dit zodat wij door Hem te geloven en Hem te volgen niet langer veroordeelt zijn maar behouden kunnen worden.. 
Bekering: Wanneer we ons bekeren van onze zonden en oprecht geloven in Jezus en wat Hij voor ons gedaan heeft, dan zijn we niet langer schuldig in Gods ogen maar gerechtvaardigd. 

Zie het als een rechtszaak. Jezus is de advocaat die ons kan vrijpleiten voor God in de rechtszaal. Door te geloven in wat Jezus heeft gedaan voor ons kunnen we als rechtvaardig worden aangemerkt door God.

Hoe kan ik God zoveel mogelijk de ruimte geven bij het evangeliseren?

Stel je afhankelijk op van God en vertrouw niet op je eigen inzichten.
Een aantal dingen die je kunnen helpen om op God te vertrouwen zijn:

1. Bid in je gedachten/hoofd voor het tijdens het uitreiken naar mensen zodat God de leiding kan nemen.
2. Elimineer afleidingen en houd focus. Zorg dat je gedachten niet afdwalen in bijzaken maar houd focus op datgene wat God persoonlijk wil doen voor iemand.

Wat voor materiaal is handig voor bij het evangeliseren?

Je kan traktaten uitdelen (flyers, visitekaartjes e.d. met bemoedigde of verklarende teksten erop), bijbels uitdelen, bloemen uitdelen e.d.. Zorg in ieder geval dat je iets kan uitdelen waar mensen in hun situatie behoefte aan hebben om dichter bij God te komen.

Hoe betrek ik God tijdens het evangeliseren?

Vraag God om leiding door gebed, vertrouw op en geloof Gods beloften (wonderen en tekenen zullen volgen, bolwerken afgebroken worden, etc.), communiceer met mensen op een manier die God behaagt (in liefde en waarheid).

Wil jij graag evangeliseren?

Klik dan op de knop hieronder en bekijk onze evangelisatie events.
We kijken er naar uit om samen met jou Jezus en Zijn koninkrijk uit te dragen!