Bouw met ons mee in geloof!

Hee topper!

Leuk dat je dit bericht even bekijkt.
Onder deze post willen wij graag even iets meer vertellen over FlowRisen en hoe jij mee kunt bouwen met ons in geloof!

FlowRisen is een frisse interkerkelijke (jongeren)organisatie met een brandend verlangen om mensen, jong en oud, voor de troon van God te brengen. We geloven in God (de vader), Jezus (de zoon), en de Heilige Geest. Het gaat niet om ons, maar om wat God door ons wilt doen. Wij geloven dat God ons machtig wil gebruiken om het zout en licht te zijn in de wereld, om mensen/jongeren te discipelen, en om gevangenen vrij te zetten. Bij het organiseren van activiteiten willen we alleen datgene organiseren wat God van ons verlangt. We willen ons echt laten leiden door Heilige Geest. Daarnaast verlangen we naar meer eenheid. We willen graag samenwerken met andere partijen en kerken om gezamenlijk het koninkrijk uit te breiden in Nederland en daarbuiten.

Momenteel zijn er ongeveer 20 mensen vast betrokken bij FlowRisen op verschillende manieren. Iedereen doet waar hij of zij voor geroepen is. We willen mensen de ruimte geven om zich te ontwikkelen, en bieden tools en onderwijs aan om te groeien in geloof. Boven alles vinden we het belangrijk dat we iedere week samen God zoeken. Iedere donderdag bidden we daarom samen in de hooiberg (Gagelweg 4 te Wilnis). De donderdagen wisselen we af in een verhouding tussen gebed en een stuk onderwijs. Vervolgens organiseren we ten minste een dag in de maand een dag (op zaterdag) waarin we samen de straat opgaan om andere mensen te bemoedigen door met hen in gesprek te gaan en te bidden voor mensen. Dit geeft energie en geeft honger naar meer van God! Buiten de vaste activiteiten organiseren we regelmatig aanbiddingsavonden en seminars. Ook zijn we bezig om in samenwerking met andere partijen evangelisatie campagnes te organiseren.

Wij staan kortom voor 3 pijlers:
– Getuigen: Getuigen over Jezus overal waar we komen. Geen religie maar relatie.
– Eenheid: Samen bidden in waarheid en in Geest. De verschillen vieren en samen bouwen op het fundament/de hoeksteen Jezus Christus.
– Herstel: Samen bouwen aan Gods koninkrijk op aarde. Het koninkrijk van God op aarde zoals in de Hemel.

Ter uitbreiding van de pijlers kennen we een aantal belangrijke principes waar we voor staan:
– Jezus op nummer 1;
– Discipelen: mensen principes van het koninkrijk onderwijzen zodat zij vervolgens zelf andere mensen weer kunnen onderwijzen en bemoedigen;
– Bidden: Samen bij elkaar komen om Jezus te verhogen want dan is hij in ons midden. Het gaat erom dat we proclameren dat zijn waarheid de onze is. Door gebed zal doorbraak komen in mensenlevens;
– Profeteren: levende woorden van God uitspreken over mensenlevens (uiteraard ieder voor zich toetsen aan de bijbel onder een persoonlijke relatie met Jezus);
– Relatie ipv religie: God is onze vader, en Hij wilt dat we gewoon bij Hem zijn en samen met Hem gaan wandelen. Er is geen zwaar juk meer van slavernij of gevangenschap voor zij die in Jezus Christus een nieuwe schepping zijn. Het gaat niet om regels van mensen die moeten worden opgevolgd, maar om principes van God zelf waar wij gehoorzaam naar mogen handelen en door gekneed mogen worden;
– Identiteit en autoriteit in Christus: We zijn geliefd, gereinigd, en geheiligd in Christus. Onze identiteit is dat we een geliefd kind zijn van de Vader. Een zoon en dochter van de allerhoogste God. Daarnaast mogen we beseffen dat we autoriteit hebben door Jezus Christus die in ons woont. Wanneer we beseffen dat we autoriteit hebben in Christus veranderen we niet alleen zelf, maar veel zaken en mensen om ons heen zullen ten goede veranderen.

Zodoende zijn we erg enthousiast en opgewekt om vele mensen te mogen bemoedigen en getransformeerd te zien worden door Jezus. Niet door onze eigen werken, maar God zijn werk door ons heen. Wil je op de hoogte blijven van waar we precies mee bezig zijn? Volg ons dan ook even op facebook en instagram. We kijken er erg naar uit om jou te ontmoeten en ons samen met jou uit te strekken naar meer van God.

Mocht je ons financieel willen steunen om onze missie voort te zetten dan kan dat door geld over te maken naar het rekeningnummer: NL80 RABO 0307 9144 45. Daarnaast kan je ons steunen in gebed en op vele andere manieren. In dit laatste geval kun je ons altijd even een mailtje sturen. Dit kan naar [email protected]

Gods rijke zegen!

Het FlowRisen team