Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vicevoorzitter. In het bestuur zitten leden welke de kwaliteit hebben om FlowRisen Ministries te begeleiden. Daarnaast bevatten zij de kwaliteit van gedrevenheid, initiatiefrijk en creativiteit en zien zij het bestuur als een uitdaging. Ook zullen de leden van het bestuur de continuïteit van FlowRisen Ministries bewaren.

Het bestuur zal de verantwoordelijkheid op zich nemen om het beleid vast te stellen en toe te zien op de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zullen zij zorg dragen voor vergaderingen, evaluaties en het presenteren van jaarstukken.

De evaluaties zal het bestuur voorbereiden en zullen plaats vinden na iedere activiteit. Dit zal gebeuren tijdens de mondelinge nabespreking direct na de activiteit, maar ook aan de hand van enquêtes. Aan de hand van de verschillende meningen en ervaringen van zowel bestuur- als algemene leden kan het team en de desbetreffende activiteit worden geoptimaliseerd. Hierin is het belangrijk dat een ieder zich veilig voelt om zijn of haar mening te uiten. Er wordt in het team naar elkaar geluisterd, gerespecteerd, gewaardeerd en niet bevooroordeeld. Daarnaast krijgt een ieder de mogelijkheid om de enquête anoniem in te vullen. De feedback op de nabesprekingen en enquêtes zal meegenomen en besproken worden in de volgende meeting.

De voorzitter
De rol ‘voorzitter’ zal ik, Ruben Koek, op mij nemen. Ik zal het bestuur leiden, initiatieven nemen, coördineren en zorgen dat bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast zal ik in de rol van de voorzitter vergaderingen leiden en vertegenwoordig ik FlowRisen Ministries bij officiële gelegenheden.

De secretaris
De rol ‘secretaris’ neemt Linsey Haaksman op zich. Linsey zal brieven en andere stukken van FlowRisen Ministries schrijven. Ook bewaart zij de ontvangen brieven of stukken, de afschriften en verzonden brieven of stukken. Zij zal het non-financiële jaarverslag schrijven en notulen van vergaderingen.

De penningmeester
De rol ‘penningmeester’ neemt Ruben Kluijver op zich. Ruben Kluijver verricht en ontvangt betalingen en zal hiervoor de kas bijhouden en de bankrekening beheren. Om dit te kunnen beheren zal er een bank- en kasboek worden bijgehouden. Hij houdt het bestuur regelmatig op de hoogte over de financiële situatie van FlowRisen Ministries. Hij bewaakt over de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting. Daarnaast zal hij het financiële jaarverslag schrijven.

De functie van vice-voorzitter en commissaris zullen eventueel in de toekomst worden ingenomen.