Belangrijke pijlers FlowRisen

1. Getuigen
Getuigen over Jezus onder het motto voor jongeren door jongeren.
FlowRisen wilt handvaten geven voor jongeren om vrij en actief te getuigen over Jezus.
Dit kan in verschillende vormen zoals Dans, Muziek, Rap, Hiphop, Spreken, en meer.
Op deze manier is getuigen over Jezus super leuk voor iedereen!

2. Eenheid
Samenwerken met kerken en Christelijke organisaties.
Door samen te werken streven naar meer eenheid in Jezus.
FlowRisen gelooft bovendien dat samenwerking met andere partijen nodig is om
jongeren optimaal te kunnen dienen.

3. Herstel
Het verbinden van enerzijds jongeren generaties en anderzijds jongeren generaties
en ouderen generaties in Christus. FlowRisen gelooft dat dit essentieel is om samen
een gezond lichaam te kunnen vormen binnen en buiten de kerk.