Activiteiten van FlowRisen

Lees hieronder door welke activiteten FlowRisen bijdraagt aan het uitdragen van het koninkrijk van Jezus op aarde.
FlowRisen Geloofsprojecten

FlowRisen biedt mensen, in het bijzonder jongeren, de kans om financiën aan te trekken om uit te stappen in hun geloofsmissie. Wij geloven dat we het van belang is dat iedereen in zijn door God gegeven roeping wandelt en tot zijn doel komt. Daarom creëren we graag een financieel platform om dit mogelijk te maken.

Kingdom Bible School (KBS)

FlowRisen biedt een fantastische bijbelschool aan die mensen praktische sleutels geeft om te leven als een ambassadeur/discipel van Jezus Christus. Tijdens de FlowRisen Bible School worden verschillende onderwerpen besproken. Denk hierbij hoofzakelijk aan:

1. Bijbel interpretatie: Hoe kunnen we de bijbel op een respectvolle manier interpreteren.
2. Identiteit en autoriteit: burger worden en zijn van een hemels koninkrijk.
3. Leven in afhankelijkheid: wandelen op de beloftes van God.
4. De gaven van de Heilige Geest: Hoe ze te herkennen en toe te passen.
5. In overwinning leven: jouw potentie maximaal benutten en je positie innemen.
6. Een hoopvolle toekomst: Wat zijn Gods plannen voor onze toekomst.
7. Gods economie: Hoe werkt Gods economie.
8. Genezing en de bijbel: Wat zegt de bijbel over genezing?
9. De kerk van Jezus Christus: Hoe ziet de kerk van Jezus Christus eruit op basis van de bijbel?
10. Geestelijke groei en toewijding: Sleutels om dichtbij Jezus te leven en meer van Hem te ervaren.

Take Care Together Nederland (TCTN)

Samen met lokale kerken en christelijke organisaties willen we voor de weduwen, wezen, en mensen in armoede zorgen. Dit doen we middels verschillende projecten waar we in uitstappen. Together we take care!

Praise Arise

Praise Arise is een initiatief vanuit Amsterdam met als verlangen om onze hoofdstad te zien veranderen door de glorie van God. Tijdens Praise Arise hebben we tijd van aanbidding en gebed vanuit de tabernakel in Amsterdam. Na de gebed en aanbidding gaan we uit om te evangeliseren in het red light destrict om mensen voor de troon van God te brengen. Na afloop delen we getuigenissen met elkaar.

Geloofsgroepen

Geloofsgroepen vormen het hart van FlowRisen. Als discipelen van Jezus willen we met elkaar aan tafel zitten met Jezus. Ofwel in zijn aanwezigheid zijn. Praktisch gezien betekent dit dat we bij elkaar komen om samen het woord van God in te gaan, samen te bidden voor elkaar en onze omgeving, en bovendien te luisteren naar wat God wil zeggen/doen en te genieten van Zijn aanwezigheid.

Jesus Outreach

Jesus Outreach gaat simpelweg over evangeliseren met elkaar om Jezus zichtbaar te maken in Nederland. Hierbij is het verlangen dat iedereen een ontmoeting met Jezus zal ervaren op straat en daardoor gemotiveerd zal worden om te gaan leven als een discipel van Jezus. Met elkaar bidden we voor mensen op straat en bovendien helpen we mensen om aansluiting te vinden bij een lokale kerk en/of geloofsgroep in de buurt.

Translate

Pin It on Pinterest

Share This